Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας καθώς και Ιδιωτικά Ακτινολογικά Ιατρεία σε τμήματα:

  • Κλασσικής ακτινολογίας,
  • Μαστογραφίας,
  • Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας,
  • Στεφανογραφίας και Αγγειογραφίας,
  • Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας,
  • Ακτινοθεραπείας,
  • Εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής.

Πάντοτε με την καθοδήγηση του ιατρού ακτινολόγου, προετοιμάζει κατάλληλα τον ασθενή,τηρεί τους κανόνες ακτινοπροστασίας για τον εξεταζόμενο, τους συνοδούς και το προσωπικό του ακτινοδιαγνωστικού τμήματος, γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας των μηχανημάτων, εκτελεί τη χημική επεξεργασία του φιλμ, κρατά και ενημερώνει τα ιστορικά των ασθενών, τηρεί το ιατρικό απόρρητο, παραγγέλνει, παραλαμβάνει και αποθηκεύει τα αναλλώσιμα υλικά, εφαρμόζει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας καθώς και ακτινοπροστασίας στο χώρο εργασίας.


Πρόγραμμα Σπουδών