Τύποι αίτησης για τις Πανελλαδικές εξετάσεις

Ανακοινώθηκε από το Υ.ΠΑΙ.Θ. η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών και αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020, από 30-3-2020 έως 9-4-2020.

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε για τον τύπο της αίτησης που πρέπει να υποβληθεί και τις αντίστοιχες οδηγίες από τα έγγραφα που επισυνάπτονται.

Μαζί με τα παραπάνω επισυνάπτεται και η σχετική εγκύκλιος.

31 Μαρτίου 2020
Πανελλαδικές