ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μετά από διευκρινίσεις, σας απαντάμε στις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν με μεγαλύτερη συχνότητα στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη. Θα βρείτε τις απαντήσεις στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 

01 Απριλίου 2020
Πανελλαδικές