Υπουργική Απόφαση Πρόσβασης υποψηφίων ΕΠΑΛ έτους 2020

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (ΦΕΚ 1904 και 1940 Β΄) σχετικά με την εισαγωγή των υποψηφίων ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και εφεξής.

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο.

05 Απριλίου 2020
Πανελλαδικές
Συνημμένα Αρχεία
ΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΠΑΛ 2020 ΜΕ ΑΔΑ