Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών Στρατιωτικών Σχολών

Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων του έτους 2020 που ενδιαφέρονται για Στρατιωτικές σχολές και Λιμενικό παρακαλούνται να δούν τα αρχεία που επισυνάπτονται και περιλαμβάνουν τις εγκύκλιους προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, καθώς και τις αντίστοιχες προκηρύξεις τους.

14 Μαΐου 2020
Πανελλαδικές