Παραλαβή κωδικών για τα Μηχανογραφικά Δελτία

Οι κωδικοί για τα Μηχανογραφικά Δελτία των υποψηφίων θα αποσταλούν με email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν δηλωθει στο σχολείο. 

Όσοι υποψήφιοι δεν λάβoυν email μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το σχολείο, τηλεφωνικά ή με email.

Τηλ επικοινωνίας: 2310889910

email: mail@6epal-esp-thess.thess.sch.gr

29 Ιουνίου 2020
Πανελλαδικές