Χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου μπορείτε να λαμβάνετε υπόψην τις πληροφορίες που θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία και αφορούν μετεγγραφές και αντιστοιχίες τμημάτων, για την περίπτωση που δηλώσετε σχολές εκτός Θεσσαλονίκης.

Για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Μηχανογραφικο 2020

30 Ιουνίου 2020
Πανελλαδικές