Απουσία εκπαιδευτικού (Τομέας Οικονομίας)

Την Παρασκευή 5-2-2021, το μάθημα της κας Τσανίδου στο τμήμα Γ ΤΟΥΡ (4η και 5η ώρα) ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί λόγω απουσίας της εκπαιδευτικού.

05 Φεβρουαρίου 2021
Ανακοινώσεις