Αιτήσεις-δικαιολογητικά για συμμετοχή ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021

Εκδόθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι εγκύκλιοι για την υποβολή της Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021, στην προθεσμία από Δευτέρα 8 Μαρτίου έως και Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021.

Σημειώνεται ότι στο ίδιο διάστημα (8-3-2021 μέχρι 19-3-2021) δύνανται οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ που έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση Δήλωση συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021 να συμπληρώσουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις τους, δηλαδή να προσθέσουν ειδικά μαθήματα ή προτίμηση για ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές/Αστυνομικές σχολές κλπ.

Η Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις υποβάλλεται από τους αποφοίτους στα Λύκεια.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021 ΣΤΟ 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι, απόφοιτοι ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ, που επιθυμούν να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021, στο 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης συμπληρώνουν την Αίτηση που επιγράφεται: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 – Εσπερινών ΕΠΑΛ και έχει αναρτηθεί στην παρούσα ανακοίνωση.
 2. Οδηγίες για τη συμπλήρωση της παραπάνω Αίτησης υπάρχουν στο αρχείο που επιγράφεται: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Α. ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Αποφοίτων στις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021  και έχει επίσης αναρτηθεί .
 3. Εάν κάποιος υποψήφιος έχει ερωτήσεις για τη συμπλήρωση της Αίτησης παρακαλείται να αποστέλλει την ερώτησή του με e-mail στο 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ υπόψη κου Γαργάλη και το ερώτημα θα απαντηθεί ΑΜΕΣΑ. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να μην τηλεφωνούν προς αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης κατά την προφορική επικοινωνία.
 4. Προκειμένου οι υποψήφιοι να υποβάλλουν την Αίτησή τους, αποστέλλουν στο 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ e-mail, όπου εκδηλώνουν την επιθυμία για τη μετάβασή στη σχολική μονάδα προκειμένου να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ συμμετοχής στις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021.
 5. Κάθε υποψήφιος/α λαμβάνει απαντητικό e-mail όπου ορίζεται η ακριβής ώρα και ημέρα μετάβασης στο 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ για την υποβολή της Αίτησης. Μαζί με την ειδοποίηση αποστέλλεται και η Υ.Α.Φ251/22933/Α5/2021 που ορίζει την προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων.
 6. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ώρα και την ημέρα μετάβασης στο 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ για την υποβολή της Αίτησης, παρακαλείται να αποστείλει ΕΓΚΑΙΡΑ νέο e-mail στη σχολική μονάδα και να ζητά να καθοριστεί νέα ημέρα και ώρα για την προσέλευσή του.
 7. Για τη μετάβασή στο 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ οι υποψήφιοι θα χρησιμοποιούν τον κωδικό SMS 3 (μετάβαση σε Δημόσια Υπηρεσία) και θα μεταβαίνουν στη σχολική μονάδα φέροντας μαζί τους το απαντητικό e-mail του σχολείου, στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής μέρα και ώρα μετάβασης.
 8. Οι υποψήφιοι θα πρέπει κατά τη μετάβασή στο 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ να έχουν μαζί τους:
  • Δελτίο ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο με το οποίο προκύπτει η ταυτοπροσωπία.
  • Αντίγραφο απολυτηρίου.
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο της Υ.Α.Φ 251/22933/Α5/2021 η οποία τους έχει αποσταλεί από το 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ για την περίπτωση ελέγχου (εφόσον ζητηθεί από την αστυνομία) κατά τη μετάβαση στο σχολείο.
 9. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν την Αίτηση χειρόγραφα (μόνο τα γκρί στοιχεία) και υποβάλει στο ΕΠΑΛ για Ηλεκτρονική Καταχώριση στο σύστημα Myschool, ο ίδιος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.
 10. Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση εκτυπώνονται δύο αντίγραφα. Ο υποψήφιος ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων, υπογράφει και τα δύο αντίγραφα και παραλαμβάνει το ένα. Μέσα στο διάστημα της προβλεπόμενης προθεσμίας οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα τροποποίησης της Αίτησής τους αφού ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία.
 11. Καμία Αίτηση δεν θα γίνει δεκτή πέραν της προβλεπόμενης προθεσμίας που είναι την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021.
 12. Το e-mail του σχολείου είναι : mail@6epal-esp-thess.thess.sch.gr

 

07 Μαρτίου 2021
Πανελλαδικές