Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2021

Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199) και εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ προφορικά ή γραπτά, παρακαλούνται να διαβάσουν τις παρακάτω 2 εγκυκλίους που αφορούν :

  1. Τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και ιατρικών γνωματεύσεων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
  2. Την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το σχολείο μέσω email. 

15 Μαρτίου 2021
Πανελλαδικές