Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών στις Πανελλαδικές έτους 2021

Οι μαθητές του 6ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης θα εξεταστούν στο ειδικό μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στο παρακάτω εξεταστικό κέντρο.

2ο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης 
Ικτίνου 5 
Τ.Κ. 54622 
2310235977 

Επισυνάπτεται η απόφαση με όλα τα σχολεία και τα εξεταστικά κέντρα.

01 Ιουνίου 2021
Πανελλαδικές