Οδηγίες και πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ έτους 2021

Παρακαλώ δείτε την ανακοινοποίηση ΕΔΩ.

 

Οι υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ θα διενεργηθούν από την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 μέχρι και την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021, σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται παρακάτω.

04 Ιουνίου 2021
Πανελλαδικές