ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΦΑΑ 2021-2022 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

Επισυνάπτονται νέες οδηγίες και πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. 

22 Ιουνίου 2021
Πανελλαδικές