Κωδικοί για το Μηχανογραφικό Δελτίο

Από την Δευτέρα 28-6-2021 έως και την Τετάρτη 30-6-2021 και  ώρες 18:00 με 22:00, οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών μπορούν να παραλαμβάνουν από το σχολείο τους κωδικούς για το Μηχανογραφικό τους Δελτίο.

28 Ιουνίου 2021
Πανελλαδικές