Υποβολή μηχανογραφικού για ειδικές παθήσεις με το 5%

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2021.

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος

03 Σεπτεμβρίου 2021
Πανελλαδικές