Εισαγωγή των υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων στις Στρατιωτικές Σχολές

Εκδόθηκε σήμερα από το ΓΕΕΘΕ η εγκύκλιος για για την εισαγωγή των υποψηφίων στα Ανώτατα υποψηφίους Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις  Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές   Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων που ενδιαφέρονται.

28 Ιανουαρίου 2022
Πανελλαδικές