Μηχανογραφικό Δελτίο υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (5%)

Οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2022 και κατέχουν πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημάτων/ Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να εισαχθούν, από Τρίτη 17 Μαΐου μέχρι και Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Οι ενδιαφερόμενοι να περάσουν από το γραφείο (κος Γαργάλης) για να πάρουν κωδικούς εισόδου στο σύστημα.

13 Μαΐου 2022
Πανελλαδικές