ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι απο σήμερα 21-6-2022 μπορείτε να προσέρχεστε στο σχολείο για να πάρετε τον κωδικό με τον οποίο θα έχετε την δυνατότητα να συμπληρώσετε το μηχανογραφικό δελτίο.Τελευταία ημερομηνία παραλαβής είναι η 30 Ιουνίου 2022.

Ωρες προσέλευσης 18:00 έως 21:30

Για απόφοιτους που επιθυμούν να συμπληρώσουν μηχανογραφικό με το 10% πρέπι να παραλάβουν απο το σχολείο την βεβαίωση πρόσβασης και να πάρουν κωδικό απο οποιδήποτε ημερήσιο σχολείο με τις ίδιες ώρες προσέλευσης .

Δικαίωμα συμμετοχής στο 10% έχουν όσοι απο τους απόφοιτους συμμετείχαν στις προηγούμενες εξετάσεις με το ποσοστό των ημηρεσίων ΕΠΑΛ.

21 Ιουνίου 2022
Ανακοινώσεις