Τελευταία ανακοίνωση για κωδικούς Μηχανογραφικού Δελτίου Πανελλαδικών 2022

Σύμφωνα με την εγκύκλιου του Υπουργείου οι κωδικοί για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου θα δίνονται μέχρι αύριο, 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 21:00.

29 Ιουνίου 2022
Πανελλαδικές