Διαδικτυακό Τριήμερο Σ.Ε.Π. Παρουσίασης-Συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου 2022

Στις 13, 14 και 15/7/2022 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό Τριήμερο Σ.Ε.Π. Παρουσίασης-Συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου 2022 για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και του Παράλληλου Μηχανογραφικού για την Εισαγωγή στα Δημόσια Ι.Ε.Κ..

Πληροφορίες στο έγγραφο που επισυνάπτεται. 

 

 

12 Ιουλίου 2022
Ανακοινώσεις