Βιβλία 23-9-22 (Β Υγείας)

Σήμερα, Παρασκευή 23-9-22, θα διανεμηθούν βιβλία τις παρακάτω ώρες:

ΒΥΓ-4: 20:30 - 21:00

ΒΥΓ-5: 21:10 - 21:50

23 Σεπτεμβρίου 2022
Ανακοινώσεις