Έκδοση ειδικού μαθητικού δελτίου (ΠΑΣΟ)

Για την έκδοση ειδικού μαθητικού δελτίου (ΠΑΣΟ) απαιτείται 1 έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας.
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να απευθυνθούν στον υπεύθυνο του τμήματός τους.
 
20 Οκτωβρίου 2022
Ανακοινώσεις