Πρόγραμμα Υποβολής Αιτήσεων – Δηλώσεων Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ημέρα & Ώρες

Τμήματα

Πέμπτη 1/12/2022

Ώρες 4η, 5η, 6η

ΓΦΥΣ, ΓΦΑΡΜ, ΓΤΟΥΡ

Παρασκευή 2/12/2022

Ώρες 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η

ΓΑΙΣΘ, ΓΑΚΤ1, ΓΑΚΤ2, ΓΒΙΒΕ

Δευτέρα 5/12/2022

Ώρες 3η, 4η, 5η, 6η

ΓΥΠΑΛ, ΓΕΦΟΔ, ΓΒΡΕΦ

Τρίτη 6/12/2022

Ώρες 3η, 4η, 5η, 6η

ΓΔΙΚΤ, ΓΕΦΑΡΜ

Πέμπτη 8/12/2022

Ώρες 4η,5η,6η

ΓΚΟΜ, ΓΝΟΣ1, ΓΝΟΣ2

01 Δεκεμβρίου 2022
Πανελλαδικές