ΒΥΓ-3,ΒΥΓ-4, ΒΥΓ-5

Παρακαλούνται οι πρόεδροι των τμημάτων ΒΥΓ-3,ΒΥΓ-4,ΒΥΓ-5 να επικοινωνήσουν επειγόντως

με τον Γαργάλη στο σχολείο.

Ευχαριστώ

25 Μαΐου 2023
Ανακοινώσεις