ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε οτι δόθηκε παράταση υποβολής μηχανογραφικού με σοβαρές παθήσεις έως 29 Μαίου (Δευτέρα) 2023

25 Μαΐου 2023
Ανακοινώσεις