Αιθουσιολόγιο 6ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσ/νίκης 2023-2024

 

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
 Β1 ΒΥΓ-1
 Β2 ΒΠ, ΒΟΙΚ-2, ΒΥΓ-2
 Γ1 Γ-ΑΚΤ1, Γ-ΒΙΒΕ, Γ-ΒΡΕΦ, Γ-ΕΦΑΡΜ, Γ-ΝΟΣ, Γ-ΦΥΣ
 Γ2 Γ-ΑΙΣ, Γ-ΔΙΚΤ, Γ-ΚΟΜ, Γ-ΤΟΥΡ, Γ-ΥΠΑΛ,Γ-ΦΑΡΜ2

 

 ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΑΙΘΟΥΣΑ
A Α 313
ΒΟΙΚ-1   311A
ΒΟΙΚ-2   311
ΒΠ Β2 214
ΒΥΓ-1  Β1 401
ΒΥΓ-2   402
ΒΥΓ-3   403
ΒΥΓ-4   404
ΒΥΓ-5   406
ΒΥΓ-6   407
Γ-ΑΙΣΘ   220
Γ-ΑΚΤ-1   301
Γ-ΑΚΤ-2   302
Γ-ΒΙΒΕ Γ1 218
Γ-ΒΡΕΦ   303
Γ-ΔΙΚΤ   417
Γ-ΕΦΑΡΜ   408
Γ-ΕΦΟΔ   213
Γ-ΚΟΜ   219
Γ-ΝΟΣ   304
Γ-ΤΟΥΡ   212
Γ-ΥΠΑΛ   215
Γ-ΦΑΡΜ-1   217
Γ-ΦΑΡΜ-2 Γ2 216
Γ-ΦΥΣ   308
12 Σεπτεμβρίου 2023
Ανακοινώσεις