ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ__ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ

Οι μαθητές/τριες που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 

να προσκομίσουν στη διεύθυνση του σχολείου μια μικρή φωτογραφία

για την έκδοση του ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ 

15 Μαρτίου 2024
Ανακοινώσεις