Κωδικοί Μηχανογραφικών Δελτίων

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις, να προσέλθουν στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ώρες για να παραλάβουν τους κωδικούς υποβολής μηχανογραφικών.

21 Ιουνίου 2019
Πανελλαδικές