Ευρωπαϊκό πρόγραμμα

2015-1-EL01-KA102-013540

 

Κύπρος 2016

 

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Στο 6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ τη σχολική χρονιά 2015-16 εκπονήθηκε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ με θέμα: "Πράσινη Επιχειρηματικότητα: Μια Κοινωνική και Οικονομική Διέξοδος για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ". 

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν σε συνεργασία, το   6ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης καθώς και η   Περιφερειακή Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αμμοχώστου / Αυγόρου 


Σκοπός του προγράμματος 

Σκοπός του προγράμματος ήταν η διερεύνηση και ανάδειξη δράσεων περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας στους τομείς της τουριστικής οικονομίας, της τεχνολογίας τροφίμων και της βιομηχανίας των κατασκευών . 


Στόχοι 

Οι στόχοι ήταν: 

  • να γίνει αντιληπτή και κατανοητή η σημασία της οικονομικής ανάπτυξης μέσω του κατάλληλου επιχειρηματικού σχεδιασμού, ο οποίος περιλαμβάνει την ενσωμάτωση διακριτών περιβαλλοντικών δράσεων και την τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών και απαιτήσεων. 
  • να γίνει κατανοητός ο τρόπος οργάνωσης και συνδυασμού των συντελεστών παραγωγής για τη δημιουργία αγαθών και υπηρεσιών. 
  • να δοθεί η απαραίτητη έμφαση στο στοιχείο της εισαγωγής και εφαρμογής καινοτομιών και της δημιουργικής μίμησης κάθε πρωτοποριακής προσπάθειας 
  • να γίνει εξερεύνηση γύρω από το στοιχείο της ικανότητας του επιχειρηματία. 


Το Σκεπτικό

Η πράσινη επιχειρηματικότητα και η επιχειρηματική λειτουργία εξετάστηκαν σε ένα πλαίσιο συνολικής διαχείρισης του περιβάλλοντος καθώς η προστασία του αποτελεί συστατική συνθήκη για ισχυρή ανταγωνιστικότητα και συνεπώς βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. 

Οι λόγοι που επιβάλλουν την προσαρμογή της παραγωγικής διαδικασίας των επιχειρήσεων σε πρακτικές και δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον είναι: 

  • η όλο και πιο αυστηρή κοινοτική νομοθεσία 
  • η ενίσχυση της ανάπτυξης και διάδοσης των τεχνολογιών του περιβάλλοντος 
  • η αλματώδης τεχνολογική εξέλιξη και οι αυξανόμενες επενδύσεις στον τομέα των τεχνολογιών και των εγκαταστάσεων αντιρύπανσης 
  • η ανάπτυξη σε τομείς όπως η βιολογική γεωργία 


Οι Συμμετέχοντες 

Το 6ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης ανήκει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και είναι το μεγαλύτερο Επαγγελματικό Λύκειο στην αντίστοιχη περιοχή. 

Εχει 514 μαθητές οι οποίοι είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία ενήλικες. Στόχος της νέας ώριμης επιλογής τους είναι τόσο το Απολυτήριο του Λυκείου όσο και η απόκτηση ενός πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας που θα τους εφοδιάσει με τα κατάλληλα προσόντα για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. 

Το επίπεδο των σπουδών του προσωπικού του σχολείου είναι ιδιαίτερα υψηλό καθώς οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων καθώς και πιστοποιητικών γλωσσομάθειας στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά. 

Το 6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης έχει μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Σταδιοδρομίας τα οποία εκπονούνται εκτός του ωρολογίου προγράμματος με την εθελοντική συμμετοχή των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί που στην συντριπτική πλειοψηφία τους ανήκουν σε επαγγελματικές ειδικότητες έχουν υψηλή κατάρτιση και στενή σχέση και εμπειρία με την αγορά εργασίας ώστε να καθοδηγούν τους μαθητές αποτελεσματικά και να τους υποστηρίζουν ουσιαστικά στην επίτευξη των σκοπών των προγραμμάτων που υλοποιούνται. 

Κοινό χαρακτηριστικό των προγραμμάτων αυτών, είναι οι Καινοτόμες δράσεις οι οποίες σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται με βάση το όραμα και τη στόχευση του σχολείου που είναι η καταπολέμηση της ανεργίας των μαθητών του, και οι οποίες υλοποιούνται σύμφωνα με το πλαίσιο των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Το μαθητικό δυναμικό επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέσω των προγραμμάτων αυτών αλλά και μέσω των δομών της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού για ζητήματα αναζήτησης εργασίας και προϋποθέσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

H   Περιφερειακή Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αμμοχώστου / Αυγόρου   είναι η πρώτη Ευρωπαϊκή Σχολή της Κύπρου και προσφέρει στην περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου και των Κοκκινοχωρίων, Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση υψηλού επιπέδου με σύγχρονα προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. 

Η Περιφερειακή Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αμμοχώστου / Αυγορού στεγάζεται σε ένα υπερσύγχρονο κτιριακό συγκρότημα και είναι εξοπλισμένη με την πλέον σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή. Είναι επιπλέον η μοναδική σχολή στην Κύπρο η οποία προσφέρει εκπαίδευση στον κλάδο της Γεωπονίας. 

Η σχολή έχει τρεις κύκλους λειτουργίας. Τον πρωϊνό κύκλο κανονικής φοίτησης, τα απογευματινά μαθήματα για την προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και τον βραδυνό κύκλο όπου γίνονται μαθήματα στα πλαίσια του προγράμματος "Διά Βίου Εκπαίδευση" και στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ). 

Στη σχολή εκτός από τις Τεχνικές Ειδικότητες προσφέρονται ειδικότητες Γεωπονίας και Υπηρεσιών. Ο μαθητικός πληθυσμός ανέρχεται σε 300 μαθητές πολλοί από τους οποίους εξασφαλίζουν μια θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, επιτυγχάνοντας στις Παγκύπριες εξετάσεις. Οι απόφοιτοι της σχολής έχουν πολύ καλές προοπτικές κατά την είσοδο τους στην αγορά εργασίας, καθώς το πτυχίο τους και η εκπαίδευσή τους είναι πολύ υψηλού επιπέδου. 


Η Υλοποίηση 

Για την υλοποίηση του προγράμματος, σχεδιάστηκαν με την Περιφερειακή Τεχνική και Γεωργική Σχολή Αμμοχώστου/ Αυγόρου δύο συναφή και αλληλοσυμπληρούμενα προγράμματα δραστηριοτήτων στον τομέα της Πράσινης Ανάπτυξης. Το πρώτο αφορά την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και το δεύτερο την απόκτηση σχετικών επαγγελματικών εμπειριών από τους μαθητές του σχολείου. 

Η ομάδα των συμμετεχόντων συστήθηκε από δώδεκα (12) εκπαιδευτικούς και δεκαοκτώ (18) μαθητές που φοιτούν στους Τομείς Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων, Οικονομίας και Διοίκησης, Δομικών Έργων και Πληροφορικής. 

Το περιεχόμενο της κατάρτισης και για τις δυο δράσεις περιελάμβανε: 

1.   Σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους εργασίας πράσινων ειδικοτήτων 
2.   Μελέτη σχεδίων δράσης στις πράσινες ειδικότητες 
3.   Μελέτη μεθόδων άτυπης και τυπικής εκπαίδευσης 
4.   Μελέτη της δομής και των δραστηριοτήτων των περιβαλλοντικών κέντρων εκπαίδευσης στην Κύπρο. 

Η ολοκλήρωση του προγράμματος έγινε με μεγάλη επιτυχία και οι στόχοι που τέθηκαν επιτεύχθηκαν πλήρως. 

 

Ημερολόγιο προγράμματος

Μετάβαση καθηγητών στην Κύπρο   (13-20/2/2016) 

Διάχυση/παρουσιάσεις αποτελεσμάτων επίσκεψης Καθηγητών  (15/3/2016) 

Μετάβαση μαθητών στην Κύπρο   (18/3-2/4/2016) 

Παρουσίαση Ιστοχώρου: "Πράσινη Επιχειρηματικότητα στην Θεσσαλονίκη"   (14/4/2016) 

Διάχυση/παρουσιάσεις αποτελεσμάτων επίσκεψης Μαθητών   (18/4/2016) 

 

Επιλογικό σημείωμα 

Θα ήθελα να απευθύνω θερμές ευχαριστίες στους εκπαιδευτικούς και μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα το οποίο δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να εκπονηθεί με τέτοια μεγάλη επιτυχία αν η εκπαιδευτική ομάδα δεν εργαζόταν με τέτοιο ζήλο, επιμέλεια και κυρίως σύμπνοια και αλληλεγγύη. 

 

Η υπεύθυνη του προγράμματος
Μπαλτζάκη Αικατερίνη
Διευθύντρια του 6ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης