Ευρωπαϊκό πρόγραμμα

2017-1-EL01-KA102-035927

 

Βαρκελώνη 2018

Gamification

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Στο 6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ τη σχολική χρονιά 2017-18 εκπονήθηκε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ με θέμα: "Η παιχνιδοποίηση (Gamification) ως εργαλείο για τους επαγγελματίες υγείας στην ψυχοσωματική υποστήριξη ασθενών".

Το πρόγραμμα εκπονήθηκε στη Βαρκελώνη με φορέα αποστολής το 6ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης και φορέα υποδοχής τη Moveu. Περιλάμβανε σειρά προπαρασκευαστικών μαθημάτων, εκπαίδευση και πλήθος δράσεων σχετικές με το αντικείμενο του προγράμματος.

 

Σκοπός του προγράμματος

Βασικός σκοπός του προγράμματός μας είναι η διερεύνηση και η ανάδειξη των δυνατοτήτων της παιχνιδοποίησης ως εργαλείου ψυχολογικής υποστήριξης στον τομέα της υγείας. Συγκεκριμένα, να μελετηθεί η δυνατότητα ψυχολογικής υποστήριξης ασθενών και οικογενειακού περιβάλλοντός τους μέσα από τη δημιουργία, εφαρμογή και προώθηση των παιχνιδιών.

 

Κύριοι στόχοι του προγράμματος

 • Να γίνει κατανοητή η έννοια της παιχνιδοποίησης.
 • Να καταγραφούν τα πεδία εφαρμογής της.
 • Να διερευνηθούν και να διδαχθούν οι τεχνικές ανάπτυξης των σχετικών λογισμικών.
 • Να μελετηθεί ο τρόπος εφαρμογής της στα επαγγέλματα υγείας.
 • Να αξιολογηθεί, ως καινοτόμο εργαλείο μέσα από την πρακτική της εφαρμογή.
 • Να διαγνωστεί η συμβολή της στη στρατηγική ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

 

Το σχεδιο

Η παιχνιδοποίηση (gamefication) είναι ένα δημιουργικό και καινοτόμο εργαλείο το οποίο υιοθετεί τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα παιχνίδια προκειμένου να οδηγήσει στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Στον τομέα της υγείας η χρήση των παιχνιδιών είναι πολύ διαδεδομένη, τα τελευταία χρόνια, κυρίως από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό. Στόχος αυτών των εταιρειών είναι τα προϊόντα της παιχνιδοποίησης να οδηγήσουν σε αλλαγή της συμπεριφοράς σε ζητήματα περίθαλψης και πρόληψης τόσο από τους επαγγελματίες του χώρου όσο και από τον γενικό πληθυσμό και ιδίως τους ασθενείς. Πολλές εταιρείες, όμως, που παράγουν αντίστοιχα προϊόντα επικεντρώνονται στην αυτοεξυπηρέτηση χρόνιων προβλημάτων αγνοώντας παντελώς τον ψυχολογικό παράγοντα.

Το σχέδιο απευθύνεται σε ασθενείς που βρίσκονται στο νοσοκομείο για ιατρικούς λόγους αλλά και σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας και επομένως για τους λόγους αυτούς μπορεί να χρειαστούν οποιασδήποτε μορφής ψυχολογική βοήθεια ή υποστήριξη.

Η τεχνική αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά της συμμετοχής σε ένα παιχνίδι. Με τον τρόπο αυτό, επενδύοντας στη διαδραστικότητα και στη ροπή για συναγωνισμό, προσελκύει την προσοχή και αυξάνει τη δέσμευση ( engagement) του χρήστη. Για τα χαρακτηριστικά του αυτά το gamification θεωρείται ιδανικός τρόπος για την προσέγγιση των διαδικασιών που αποσκοπούν στο να "εκπαιδεύσουν" τους ασθενείς στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν, να τους υποστηρίξουν ψυχολογικά όταν ένα δυσίατο νόσημα αλλάζει την πραγματικότητα της ζωής τους, ή ακόμη να ενημερώσουν τον πληθυσμό σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Όπως συμβαίνει δηλαδή στα παιχνίδια, όπου ο παίκτης προσπαθεί να φτάσει σε έναν στόχο μέσω μιας ευχάριστης διαδικασίας (ή και «επίπονης» αλλά) που τον ευχαριστεί, έτσι ακριβώς λειτουργεί και το gamification.

 

Οι Συμμετέχοντες

Το 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ είναι ένα σχολείο επαγγελματικής εκπαίδευσης στους στρατηγικούς στόχους του οποίου περιλαμβάνεται η στήριξη των άνεργων μαθητών του μέσα από πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα στο σχολείο δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην ανάληψη πρωτοβουλιών σε προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας και Ευρωπαϊκά Προγράμματα προκειμένου να βελτιωθεί ο επαγγελματικός προσανατολισμός των μαθητών ή και να αναπροσαρμοστεί η επαγγελματική τους πορεία μέσα από δραστηριότητες που ενισχύουν τις γνώσεις της μαθητικής κοινότητας για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.Βασικό χαρακτηριστικό του σχολείου είναι η συνεχής προσπάθεια του να εμπλουτίσει τον τρόπο διδασκαλίας αξιοποιώντας συστήματα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, να προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που αποκτούν από τα μαθήματά τους σε πρακτικές συνθήκες εργασίας, προάγοντας τη βιωματική μάθηση και να διευρύνει τους ορίζοντες των μαθητών του όσον αφορά τις επαγγελματικές τους επιλογές, δίνοντας τους διεξόδους για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εργασία στο εσωτερικό και εξωτερικό καθώς και ιδέες για νέες, καινοτόμες κατευθύνσεις στις ειδικότητές τους.

Οι μαθητές που παρακολούθησαν το πρόγραμμα επιλέχθηκαν μέσα από μια δικαδικασία η οποία περιλάμβανε αίτηση συμμετοχής, συνέντευξη και μοριοδότηση σύμφωνα με κριτήρια τα οποία είχαν οριστεί στην πρόταση του 6ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης.

O Οργανισμός MOVEU PROFESSIONAL SERVICES S.L., είναι ένας ιδιωτικός φορέας ο οποίος εξειδικεύεται στον τομέα προγραμματισμού, οργανωσης διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα υποστήριξης για επιχειρήσες, τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαικό επίπεδο. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Καταλονίας την Βαρκελώνη, μια ευρωπαϊκή μεγαλούπολη με έντονη εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα, της οποίας τοσό ο διεθνής χαρακτήρας όσο και η γεωγραφική της θέση την καθιστούν ώς ένα από τα ιδανικά κέντρα συντονισμού οποιασδήποτε εκπαιδευτικής δραστηριότητας και ανάπτυξης επαγγελματικών και διαπολιτισμικών δεξιοτητων. Ο φορέας MOVEU ξεκίνησε τη δράση του το 2009, συμμετέχοντας ώς οργανισμός – φορέας υποδοχής ευρωπαϊκών προγραμμάτων έχοντας υπό την ευθύνη του όλο το φάσμα της υλοποίησης των προγραμμάτων, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες και φροντίζοντας τη σωστή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του προγράμματος στο οποίο συμμετέχει.

 

Η Υλοποίηση

Με βάση τα παραπάνω σχεδιάστηκε από τον οργανισμό εταίρο ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων που αφορά την επιμόρφωση μαθητών σε σχέση με το παραπάνω εργαλείο και τις δυνατότητες και προοπτικές εφαρμογής του στα επαγγέλματα υγείας. Το πρόγραμμα εκπονήθηκε στην Ισπανία και η γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκε ήταν η Αγγλική. Η ομάδα των συμμετεχόντων αποτελούνταν από 30 μαθητές οι οποίοι παρακολούθησαν το πρόγραμμα σε 2 ροές και οι οποίοι φοιτούν στους τομείς «Πληροφορικής», «Οικονομίας και Διοίκησης» και «Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας».


Η προετοιμασία πρίν από την έναρξη της κινητικότητας περιλάμβανε:

 • Συλλογή αιτήσεων συμμετοχής
 • Συνεντεύξεις και επιλογή των συμμετεχόντων βάση κριτηρίων
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων οργανωμένων από την παιδαγωγική ομάδα και πραγματοποιηθέντων στο χώρο του σχολείου για τη θεωρητική κατάρτιση σε θέματα παιχνιδοποίησης και σχεδιασμού λογισμικού.
 • Επισκέψεις σε νοσοκομεία και εταιρείες παραγωγής λογισμικου (games)
 • Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για να διαμοιραστεί στους συμμετέχοντες
 • Προετοιμασία των συμμετεχόντων με ενημέρωση, έντυπο φυλλάδιο και τηλεδιάσκεψη με το φορέα υποδοχής.

Το περιεχόμενο της κατάρτισης περιλάμβανε και για τις 2 ροές συμμετεχόντων:

 1. Σεμινάρια κατάρτισης σε χώρους εργασίας και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
 2. Μελέτη περιπτώσεων της εφαρμογής της παιχνιδοποίησης σε επιχειρήσεις που απασχολούνται στο χώρο της υγείας.
 3. Μελέτη του προφίλ και της δομής εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων στην Ισπανία.

Με την επιστροφή οι δύο φορείς συνεργάστηκαν με στόχο την διάχυση των αποτελεσμάτων η οποία περιλάμβανε:

- Αξιολόγηση και συμπλήρωση ερωτηματολογίων και εξαγωγή συμπερασμάτων.

- Διάχυση αποτελεσμάτων μέσω ημερίδας, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου, εκπροσώπου του φορέα υποδοχής καθώς και φορείς της εκπαίδευσης. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν από τους μαθητές τα συμπεράσματα της αξιολόγησης καθώς και τα αποτελέσματα και οι εμπειρίες ανα ροή.

Ο στόχος της διάχυσης είναι να μεταλαμπαδευτεί το σύνολο των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το Σχέδιο Κινητικότητας και να δημιουργηθούν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα που θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους αξιοποιήσουν πρακτικά τη γνώση που έλαβαν από την ημερίδα.

 

Ημερολόγιο προγράμματος

 • 1η ροή μαθητών στη Βαρκελώνη (15/3/2018 - 30/3/2018)
 • 2η ροή μαθητών στη Βαρκελώνη (10/4/2018 - 25/4/2018)
 • Διάχυση/παρουσιάσεις αποτελεσμάτων επίσκεψης Μαθητών (22/5/2018)

 

Επιλογικό σημείωμα

Θα ήθελα να απευθύνω θερμές ευχαριστίες στους εκπαιδευτικούς και μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα το οποίο δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να εκπονηθεί με τέτοια μεγάλη επιτυχία αν η εκπαιδευτική ομάδα δεν εργαζόταν με τέτοιο ζήλο, επιμέλεια και κυρίως σύμπνοια και αλληλεγγύη.

 

Η Διευθύντρια του 6ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης
Μπαλτζάκη Αικατερίνη

Ο υπεύθυνος του προγράμματος
Κουτκούδης Βασίλειος