Ευρωπαϊκό πρόγραμμα

2020-1-ELO1-KA102-078197

 

Λεμεσός, Κύπρος 2022

Πρακτική Άσκηση ERASMUS

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Στο 6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ τη σχολική χρονιά 2021-2022 εκπονήθηκε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ με θέμα: "Σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε ευρωπαϊκή χώρα". Εν μέσω πανδημίας και υπο δύσκολες συνθήκες το ρίσκο απέδωσε και το πρόγραμμα που αφορούσε τις ειδικότητες Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου και Βοηθού Φαρμακείου και στέφτηκε με τεράστια επιτυχία!

Το πρόγραμμα, διάρκειας 16 ημερών, εκπονήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου με φορέα αποστολής το 6ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης και φορέα υποδοχής την εταιρεία ERCI, Educational, Research & Consultancy Institute LTD. Περιλάμβανε πρακτική άσκηση που ήταν και ο βασικός στόχος της κινητικότητας και πλήθος δραστηριοτήτων, όπως θεωρητική κατάρτιση με την μορφή σεμιναρίων, επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους και αξιοθέατα της Κύπρου, επίσκεψη σε πολιτιστικές εκδηλώσεις κα.

 

Σκοπός του προγράμματος

Βασικός σκοπός του προγράμματός μας είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Θέλουμε να παρέχουμε στους μαθητές μας ολοκληρωμένη εκπαίδευση που συνδυάζει το γνωστικό μέρος κάθε ειδικότητας με την εργασιακή εμπειρία και την δυνατότητα απορρόφησης στην αγορά εργασίας.

Επιλέξαμε μία χώρα με κοινή γλώσσα γιατί πιστεύουμε ότι με βάση το διαθέσιμο χρόνο των 16 ημερών για την πραγματοποίηση του προγράμματος, η κοινή γλώσσα θα προσφέρει τα μέγιστα αποτελέσματα, ξεπερνώντας εμπόδια επικοινωνίας και κατανόησης κι επιπλέον θα δώσει τη δυνατότητα και σε μαθητές που δεν έχουν υψηλό επίπεδο στην ξένη γλώσσα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 

Κύριοι στόχοι του προγράμματος

 • Η στήριξη και η ολοκληρωμένη κατάρτιση των μαθητών μας.
 • Η παροχή ολοκληρωμένης γνώσης, δηλαδή γνώσης όπου ισορροπεί τόσο το θεωρητικό, όσο και το πρακτικό μέρος.
 • Η τόνωση της αυτοπεποίθησής των μαθητών.
 • Η κινητοποίηση,
 • η παροχή ευκαιριών και
 • η απόκτηση εμπειριών.

 

Το σχεδιο

Με τη συμμετοχή μας στην ευρωπαϊκή κινητικότητα θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα και το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Θέλουμε να μπορούμε να παρέχουμε στους μαθητές μας ολοκληρωμένη εκπαίδευση που συνδυάζει το γνωστικό μέρος κάθε ειδικότητας με την εργασιακή εμπειρία και την δυνατότητα απορρόφησης στην αγορά εργασίας. Θέλουμε να δώσουμε περισσότερα κίνητρα στους μαθητές μας και να τονώσουμε την αυτοπεποίθησή τους, να τους υποστηρίξουμε στην προσπάθειά τους για μάθηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Θέλουμε να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους μαθητές μας κάτι περισσότερο από την προβλεπόμενη – και σε κάποιες περιπτώσεις παρωχημένη- ύλη των προγραμμάτων σπουδών, θέλουμε να έχουν κίνητρα για να προσπαθούν περισσότερο και με όρεξη για να κατακτήσουν όλο και μεγαλύτερους στόχους. Παράλληλα, επιθυμούμε να βελτιώσουμε τους τομείς της διδακτικής και διοικητικής λειτουργίας του σχολείου μας.

Πέρα από τις βασικές μας στοχεύσεις και ανάγκες, το παρόν σχέδιο θέλουμε να απαντήσει και σε μια σειρά επιμέρους στόχων. Αυτοί είναι κατ’ αρχάς η εκπαίδευση των μαθητών μας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας στο εξωτερικό και η ικανότητα εργασίας υπό πίεση, η διαχείριση πελατών - συνεργατών και η αποτελεσματική επικοινωνία μαζί τους. Ακόμη η απόκτηση τεχνογνωσίας στην κάθε ειδικότητα, η καινοτομία και η γνωριμία με σύγχρονες μεθόδους και μέσα που χρησιμοποιούνται. Ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης, το μάρκετινγκ, η προσέλκυση πελατών. Επίσης, η καλλιέργεια της ομαδικότητας, της συνεργασίας, του επαγγελματισμού, το ήθος και η διεύρυνση των οριζόντων τους. Παράλληλα, η εκπαίδευση σε μια άλλη χώρα, η ικανότητα προσαρμογής σε αυτήν, η Ευρωπαϊκή συνειδητοποίηση, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και η απόκτηση αυτονομίας και η εξάσκηση στην ξένη γλώσσα.

 

Οι Συμμετέχοντες

Το 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ είναι ένα σχολείο επαγγελματικής εκπαίδευσης στους στρατηγικούς στόχους του οποίου περιλαμβάνεται η στήριξη των άνεργων μαθητών του μέσα από πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα στο σχολείο δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην ανάληψη πρωτοβουλιών σε προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας και Ευρωπαϊκά Προγράμματα προκειμένου να βελτιωθεί ο επαγγελματικός προσανατολισμός των μαθητών ή και να αναπροσαρμοστεί η επαγγελματική τους πορεία μέσα από δραστηριότητες που ενισχύουν τις γνώσεις της μαθητικής κοινότητας για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.Βασικό χαρακτηριστικό του σχολείου είναι η συνεχής προσπάθεια του να εμπλουτίσει τον τρόπο διδασκαλίας αξιοποιώντας συστήματα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, να προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που αποκτούν από τα μαθήματά τους σε πρακτικές συνθήκες εργασίας, προάγοντας τη βιωματική μάθηση και να διευρύνει τους ορίζοντες των μαθητών του όσον αφορά τις επαγγελματικές τους επιλογές, δίνοντας τους διεξόδους για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εργασία στο εσωτερικό και εξωτερικό καθώς και ιδέες για νέες, καινοτόμες κατευθύνσεις στις ειδικότητές τους.

Το πρόγραμμα αφορούσε τις ειδικότητες Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου και Βοηθού Φαρμακείου. Οι μαθητές που παρακολούθησαν το πρόγραμμα επιλέχθηκαν μέσα από μια διαδικασία η οποία περιλάμβανε αίτηση συμμετοχής, ενημέρωση και μοριοδότηση σύμφωνα με κριτήρια τα οποία είχαν οριστεί στην πρόταση του 6ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης.

Το ινστιτούτο ERCI εδρεύει στη Λεμεσό και καταλήξαμε στην τελική επιλογή του, ως την πιο ενδεδειγμένη λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του σχολείου μας. Η εταιρεία έχει φέρει εις πέρας με απόλυτη επιτυχία πολυάριθμα ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας. Επίσης, διαθέτει πολυετή πείρα στην εκπαίδευση ενηλίκων, στελεχών εκπαιδευτικών οργανισμών και εκπαιδευτικών, ενώ υπήρξε συνδιαμορφωτής του νέου εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου και ειδικότερα της Τεχνικής Εκπαίδευσης και της δημιουργίας των Μεταλυκειακών Ιδρυμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΜΙΕΚ). Πρόκειται για μια εταιρεία που προωθεί την καινοτομία, διαθέτει σωστά κατά τη γνώμη μας κριτήρια ποιότητας, έχει απόλυτη γνώση του αντικειμένου, κατάλληλες εκπαιδευτικές υποδομές και εξαιρετικές συστάσεις από όλα τα σχολεία με τα οποία ήρθαμε σε επικοινωνία.

 

Η Υλοποίηση

Η εταιρεία ERCI έχοντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων και εκπαιδευτικών οργανισμών, ανταποκρίθηκε άμεσα και εμπεριστατωμένα στα ζητήματα που της θέσαμε για την αποτελεσματικότερη τοποθέτηση των σπουδαστών μας σε επιχειρήσεις για την πρακτική τους άσκηση με εξειδικευμένο και σωστά καταρτισμένο προσωπικό.

Το πρόγραμμα, διάρκειας 16 ημερών, εκπονήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου και η γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκε ήταν η Ελληνική. Η ομάδα των συμμετεχόντων αποτελούνταν από 20 μαθητές οι οποίοι παρακολούθησαν το πρόγραμμα σε 2 ροές και οι οποίοι φοιτούν στον τομέα «Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας». Οι θέσεις της πρακτικής άσκησης αφορούσαν τις ειδικότητες Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου αι Βοηθού Φαρμακείου.

Η προετοιμασία πρίν από την έναρξη της κινητικότητας περιλάμβανε:

 • Συλλογή αιτήσεων συμμετοχής.
 • Ενημέρωση και επιλογή των συμμετεχόντων βάση κριτηρίων.
 • Τακτικές συναντήσεις των συμμετεχόντων με την παιδαγωγική ομάδα για επίλυση προβλημάτων.
 • Προετοιμασία των συμμετεχόντων με ενημέρωση, έντυπο φυλλάδιο και τηλεδιάσκεψη με το φορέα υποδοχής.

Το περιεχόμενο της κατάρτισης για τις 2 ροές συμμετεχόντων:

 1. Τα πρωινά περιλάμβανε πρακτική άσκηση που ήταν και ο βασικός στόχος της κινητικότητας.
 2. Το απογεύματα πραγματοποιούνταν δραστηριότητες, όπως θεωρητική κατάρτιση σε κάθε ειδικότητα, με την μορφή σεμιναρίων. Η θεματολογία αφορούσε επιχειρησιακή οργάνωση, καινοτομία και επιχειρείν, νεανική επιχειρηματικότητα, αγγλική γλώσσα, εξυπηρέτηση πελατών, Γλώσσα και πολιτισμός της Κύπρου.
 3. Στο τέλος κάθε ημέρας, υπήρχε σύντομη συνάντηση ανασκόπησης με τους μαθητές για να εξακριβωθεί κατά πόσον επιτεύχθηκαν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, εάν η κατάρτιση παρουσίαζε ελλείψεις, άλλες ανάγκες ή αν χρειάζεται άλλου είδους προσαρμογές.
 4. Τέλος, η πολιτιστική διάσταση της κινητικότητας αναδείχθηκε με την επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους και αξιοθέατα και την επίσκεψη σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Διάχυση αποτελεσμάτων

Με την επιστροφή οι δύο φορείς συνεργάστηκαν με στόχο την διάχυση των αποτελεσμάτων η οποία περιλάμβανε:

- Αξιολόγηση και συμπλήρωση ερωτηματολογίων, μελέτη των προσωπικών αλλά και ομαδικών ημερολογίων των συμμετεχόντων και εξαγωγή συμπερασμάτων.

- Διάχυση αποτελεσμάτων μέσω ημερίδας, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου. * Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν από τους μαθητές τα συμπεράσματα της αξιολόγησης καθώς και τα αποτελέσματα και οι εμπειρίες ανα ειδικότητα.

Ο στόχος της διάχυσης είναι να μεταλαμπαδευτεί το σύνολο των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το Σχέδιο Κινητικότητας και να δημιουργηθούν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα που θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους αξιοποιήσουν πρακτικά τη γνώση που έλαβαν από την ημερίδα.

*Λόγω πανδημίας ήταν αδύνατη η συμμετοχή εκπροσώπων του φορέα υποδοχής ή άλλων φορέων της εκπαίδευσης ή ενημέρωσης.

 

 

Ημερολόγιο προγράμματος

 • 1η ροή μαθητών στην Κύπρο (1/4/2022 - 16/4/2022)
 • 2η ροή μαθητών στην Κύπρο (1/4/2022 - 16/4/2022)
 • Διάχυση/παρουσιάσεις αποτελεσμάτων επίσκεψης Μαθητών (18/5/2022)

 

Επιλογικό σημείωμα

Εν μέσω πανδημίας και υπο δύσκολες συνθήκες το ρίσκο απέδωσε και το πρόγραμμα στέφτηκε με τεράστια επιτυχία!

Θα ήθελα να απευθύνω θερμές ευχαριστίες στους εκπαιδευτικούς και μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα το οποίο δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να εκπονηθεί με τέτοια μεγάλη επιτυχία αν η εκπαιδευτική ομάδα δεν εργαζόταν με τέτοιο ζήλο, επιμέλεια και κυρίως σύμπνοια και αλληλεγγύη.

 

Η Διευθύντρια του 6ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης
Μπαλτζάκη Αικατερίνη

Ο υπεύθυνος του προγράμματος
Κουτκούδης Βασίλειος