Διδακτική επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Διδακτική επίσκεψη με την Α' τάξη στα πλαίσια του μαθήματος "Ερευνητική Εργασία" με θέμα " Η Τέχνη ως μέσον έκφρασης και εκτόνωσης συναισθημάτων", ενότητα "Λογοτεχνία - Ποίηση".

Πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Ανάγνωσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. 


Φωτογραφικό Υλικό