ΟΜΙΛΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν.4823/2021 και το ΦΕΚ 4509/25-8-2022 άρθρα 1 & 2 , 

« Στο πλαίσιο λειτουργίας των ομίλων δύναται να προσφέρονται αντικείμενα και δράσεις όπως ενδεικτικά αναφέρονται: δημιουργική απασχόληση, ελεύθερη έκφραση και ψυχαγωγία με αντικείμενα σχετιζόμενα, μεταξύ άλλων, με τον αθλητισμό, τα ομαδικά αθλήματα, τους παραδοσιακούς ή μοντέρνους χορούς, τη χοροκινητική έκφραση, τις εικαστικές τέχνες, τις χειροτεχνίες και κατασκευές, την εκμάθηση μουσικών οργάνων, την εκπαιδευτική ρομποτική, τα πνευματικά παιχνίδια και παζλ, τα παραδοσιακά παιχνίδια, τις επιστημονικές κατασκευές - πειράματα, τα μαθηματικά παιχνίδια, τη ρητορική τέχνη και δημιουργική γραφή, το ασφαλές και δημιουργικό διαδίκτυο, τη διαπολιτισμική παιδεία, την πολιτειότητα και πολιτότητα, τον εθελοντισμό, την παιδική επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία εφημερίδας. Οι όμιλοι δύνανται, επιπλέον, να δραστηριοποιούνται στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, κοινωνικών-βιωματικών και περιβαλλοντικών δράσεων, τη συγκρότηση χορωδίας, θεατρικής ομάδας και μαθητικής ορχήστρας.  Οι όμιλοι λειτουργούν μετά το κανονικό ημερήσιο πρόγραμμα, σε ωράριο που καθορίζεται σε κάθε σχολείο με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 1. Όσον αφορά στα δημοτικά σχολεία δύναται να αποφασισθεί η λειτουργία των ομίλων και κατά τις διδακτικές ώρες του ολοήμερου προγράμματος της σχολικής μονάδας.  Οι όμιλοι λειτουργούν μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Το ελάχιστο εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας ενός ομίλου είναι οι δύο (2) διδακτικές ώρες και το μέγιστο οι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες…… Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ομίλου ο/η μαθητής/τρια λαμβάνει βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής σ' αυτόν, την οποία υπογράφουν ο/η Διευθυντής/ντρια ή ο/η Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας και ο/η υπεύθυνος/η του ομίλου. »

Για το σχολικό έτος 2023-24, υλοποιούνται από το σχολείο μας οι παρακάτω όμιλοι:

ΟΠΚΕ
Αντίδοτο
Neural Hub

 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Όμιλος Neural Hub

ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΚΟΥΤΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

Όμιλος Θεάτρου «Αντίδοτο»

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Όμιλος Ο.Π.Κ.Ε.

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΦΑΝΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ