Διδακτική επίσκεψη στο Κέντρο Ολιστικής Προσέγγισης Ψυχοσωματικών Θεμάτων

Διδακτική επίσκεψη της ειδικότητας ΒΙΒΕ, και Βοηθών Νοσηλευτών μαζί με το  ΒΥΓ3 στο Κέντρο Ολιστικής Προσέγγισης Ψυχοσωματικών Θεμάτων, μέσω ανθοιαμάτων, ωτοθεραπείας, Reiki και Pranic Healing.

Οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν για τις διαδικασίες, τη φιλοσοφία και το ψυχολογικό τους υπόβαθρο, από την σύμβουλο Αργυρώ Τριανταφύλλου


Φωτογραφικό Υλικό