Ευρωπαϊκό πρόγραμμα

2022-1-EL01-KA122-VET-000069061

 

Λεμεσός, Κύπρος 2023

Πρακτική Άσκηση ERASMUS

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Τη σχολική χρονιά 2022-2023 το 6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ πραγματοποίησε με επιτυχία για 2η συνεχόμενη χρονια Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+. Το θέμα του προγράμματος ήταν "Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης" και αφορούσε τις ειδικότητες Βοηθού Αισθητικής Τέχνης,  Βοηθού Κομωτικής Τέχνης, Τεχνικού Η/Υ και Δικτύων Η/Υ και Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών!

Το πρόγραμμα, διάρκειας 16 ημερών, εκπονήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου με φορέα αποστολής το 6ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης και φορέα υποδοχής την εταιρεία ERCI, Educational, Research & Consultancy Institute LTD για τις ειδικότητες του Τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας και την εταιρεία RATIO για τις ειδικότητες του Τομέα Πληροφορικής και Οικονομίας. Περιλάμβανε πρακτική άσκηση που ήταν και ο βασικός στόχος της κινητικότητας και πλήθος δραστηριοτήτων, όπως θεωρητική κατάρτιση με την μορφή σεμιναρίων, επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους και αξιοθέατα της Κύπρου, επίσκεψη σε πολιτιστικές εκδηλώσεις κα.

 

Σκοπός του προγράμματος

Το σχολείο μας επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα για να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές του να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε μία άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, να τους προετοιμάσει για την αγορά εργασίας και να τους βοηθήσει να επεκτείνουν τους ορίζοντές τους έξω από τα στενά όρια του σχολείου και της χώρας μας. Στοχεύουμε επίσης στην διασύνδεση με άλλους οργανισμούς που θα μας βοηθήσουν να μετατρέψουμε το 6ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης σε ένα σύγχρονο σχολείο και για να μπορεί να υπάρξει μία αποτελεσματική και μακροχρόνια στρατηγική βελτίωσής του.

Θέλουμε να πετύχουμε την σύνδεση της εκπαίδευσης που λαμβάνουν οι μαθητές στο σχολείο με την αγορά εργασίας και λήψη των απαραίτητων εφοδίων μέσω πρακτικής άσκησης αλλά και τη διασύνδεση με έμπειρους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και σχολεία για γνωριμία με νέες μεθόδους και καλές πρακτικές στον εκπαιδευτικό τομέα και την επαγγελματική κατάρτιση. Παράλληλα, η εκπαίδευση σε μια άλλη χώρα, η ικανότητα προσαρμογής σε αυτήν, η Ευρωπαϊκή συνειδητοποίηση, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και η απόκτηση αυτονομίας και η εξάσκηση στην ξένη γλώσσα.

Για να μπορεί να υπάρξει μία αποτελεσματική και μακροχρόνια στρατηγική βελτίωσης του 6ου ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης, στόχος μας είναι, επίσης, η γνωριμία και η δικτύωση με άλλα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και οργανισμούς ούτως ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε και να χρησιμοποιούμε Καλές Πρακτικές είτε έχουν να κάνουν με σύγχρονες πρακτικές διοίκησης του σχολείου είτε με τρόπους επιμόρφωσης μαθητών και του διδακτικού προσωπικού.

 

Κύριοι στόχοι του προγράμματος

 • Η δικτύωση με άλλα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και οργανισμούς.
 • Η στήριξη και η ολοκληρωμένη κατάρτιση των μαθητών μας.
 • Η παροχή ολοκληρωμένης γνώσης.
 • Η τόνωση της αυτοπεποίθησής.
 • Η κινητοποίηση,
 • η παροχή ευκαιριών και
 • η απόκτηση εμπειριών.

 

Το σχεδιο

Ακολουθώντας παραδείγματα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες εφαρμόζουν υψηλά πρότυπα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, έχουμε σχεδιάσει την στρατηγική για εκσυγχρονισμό του σχολείου μας ούτως ώστε να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο σπουδών.

Σε μια απαιτητική και ανταγωνιστική αγορά εργασίας, η πρακτική άσκηση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο αφού επιτρέπει στους μαθητές την σύνδεση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν διδαχτεί με την πραγματικότητα ενός επαγγέλματος ενώ ταυτόχρονα γίνεται ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια τους κατά την αναζήτηση εργασίας, ειδικά εάν έχει πραγματοποιηθεί μέσω ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος, όπως το Erasmus+.

Η Κύπρος σαν χώρα προσφέρεται για εξάσκηση και στις τέσσερις ειδικότητες, αφού τόσο στον επιχειρηματικό τομέα, την οικονομία , την πληροφορική και τον Τομέα περιποίησης παρουσιάζει εξαιρετική ανάπτυξη. Η αδυναμία των μαθητών μας στις ξένες γλώσσες θα βοηθήσει από την μία να εργαστούν χωρίς αυτό το εμπόδιο, από την άλλη θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν χρήση της Αγγλικής, μιας και στο νησί τόσο μεταξύ των κατοίκων του αλλά και των πολλών επισκεπτών, χρησιμοποιείται ευρέως.

 

Οι Συμμετέχοντες

Το 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ είναι ένα σχολείο επαγγελματικής εκπαίδευσης στους στρατηγικούς στόχους του οποίου περιλαμβάνεται η στήριξη των άνεργων μαθητών του μέσα από πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα στο σχολείο δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην ανάληψη πρωτοβουλιών σε προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας και Ευρωπαϊκά Προγράμματα προκειμένου να βελτιωθεί ο επαγγελματικός προσανατολισμός των μαθητών ή και να αναπροσαρμοστεί η επαγγελματική τους πορεία μέσα από δραστηριότητες που ενισχύουν τις γνώσεις της μαθητικής κοινότητας για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.Βασικό χαρακτηριστικό του σχολείου είναι η συνεχής προσπάθεια του να εμπλουτίσει τον τρόπο διδασκαλίας αξιοποιώντας συστήματα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, να προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που αποκτούν από τα μαθήματά τους σε πρακτικές συνθήκες εργασίας, προάγοντας τη βιωματική μάθηση και να διευρύνει τους ορίζοντες των μαθητών του όσον αφορά τις επαγγελματικές τους επιλογές, δίνοντας τους διεξόδους για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εργασία στο εσωτερικό και εξωτερικό καθώς και ιδέες για νέες, καινοτόμες κατευθύνσεις στις ειδικότητές τους.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν μαθητές από τις ειδικότητες Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,  Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ, Βοηθός Κομμωτικής Τέχνης και Βοηθός Αισθητικής Τέχνης. Οι μαθητές που παρακολούθησαν το πρόγραμμα επιλέχθηκαν μέσα από μια διαδικασία η οποία περιλάμβανε αίτηση συμμετοχής, ενημέρωση και μοριοδότηση σύμφωνα με κριτήρια τα οποία είχαν οριστεί στην πρόταση του 6ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης. Ύστερα από την ολοκλήρωση του προγράμματος τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια που είχαν οριστεί.

Για την υλοποίηση της κινητικότητας συνεργαστήκαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά με το ινστιτούτο E.R.C.I. (Educational, Research & Consultancy Institute) και την εταιρεία Ratio Technical Vocational Training Centre.Οι φορείς εδρεύουν στη Λεμεσό και καταλήξαμε στην τελική επιλογή τους, ως την πιο ενδεδειγμένη λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του σχολείου μας καθώς έχουν φέρει εις πέρας με απόλυτη επιτυχία πολυάριθμα ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας, μεταξύ άλλων και ένα δικό μας. Πρόκειται για εταιρείες που προωθούν την καινοτομία, διαθέτουν σωστά, κατά τη γνώμη μας, κριτήρια ποιότητας, έχουν απόλυτη γνώση του αντικειμένου, κατάλληλες εκπαιδευτικές υποδομές και υπήρξαν εξαιρετικοί συνεργάτες στην υλοποίηση του προηγούμενου προγράμματος.

 

Η Υλοποίηση

Η εταιρεία ERCI έχοντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων και εκπαιδευτικών οργανισμών, ανταποκρίθηκε άμεσα και εμπεριστατωμένα στα ζητήματα που της θέσαμε για την αποτελεσματικότερη τοποθέτηση των σπουδαστών μας σε επιχειρήσεις για την πρακτική τους άσκηση με εξειδικευμένο και σωστά καταρτισμένο προσωπικό.

Το πρόγραμμα, διάρκειας 16 ημερών, εκπονήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου και η γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκε ήταν η Ελληνική. Η ομάδα των συμμετεχόντων αποτελούνταν από 22 μαθητές οι οποίοι παρακολούθησαν το πρόγραμμα σε 2 ροές. Οι θέσεις της πρακτικής άσκησης μοιράστηκαν στις ειδικότητες ως εξής: 

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 7
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ 4
Βοηθός Αισθητικής Τέχνης 2
Βοηθός Κομμωτικής Τέχνης 9

 

Η προετοιμασία πρίν από την έναρξη της κινητικότητας περιλάμβανε:

 • Συλλογή αιτήσεων συμμετοχής.
 • Ενημέρωση και επιλογή των συμμετεχόντων βάση κριτηρίων.
 • Τακτικές συναντήσεις των συμμετεχόντων με την παιδαγωγική ομάδα για επίλυση προβλημάτων.
 • Προετοιμασία των συμμετεχόντων με ενημέρωση, έντυπο φυλλάδιο και τηλεδιάσκεψη με το φορέα υποδοχής.

 

Το περιεχόμενο της κατάρτισης για τις 2 ροές συμμετεχόντων:

 1. Τα πρωινά περιλάμβανε πρακτική άσκηση που ήταν και ο βασικός στόχος της κινητικότητας.
 2. Το απογεύματα πραγματοποιούνταν δραστηριότητες, όπως θεωρητική κατάρτιση σε κάθε ειδικότητα, με την μορφή σεμιναρίων. Η θεματολογία αφορούσε επιχειρησιακή οργάνωση, καινοτομία και επιχειρείν, επιχειρηματικότητα, αγγλική γλώσσα, εξυπηρέτηση πελατών, Γλώσσα και πολιτισμός της Κύπρου. Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, αρκετές εκπαιδευτικές επισκέψεις.
 3. Στο τέλος κάθε ημέρας, υπήρχε σύντομη συνάντηση ανασκόπησης με τους μαθητές για να εξακριβωθεί κατά πόσον επιτεύχθηκαν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, εάν η κατάρτιση παρουσίαζε ελλείψεις, άλλες ανάγκες ή αν χρειάζεται άλλου είδους προσαρμογές.
 4. Τέλος, η πολιτιστική διάσταση της κινητικότητας αναδείχθηκε με την επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους και αξιοθέατα και την επίσκεψη σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Διάχυση αποτελεσμάτων

Με την επιστροφή οι δύο φορείς συνεργάστηκαν με στόχο την διάχυση των αποτελεσμάτων η οποία περιλάμβανε:

 • - Αξιολόγηση και συμπλήρωση ερωτηματολογίων. 
 • - Συνεντεύξεις με τους συμμετέχοντες μαθητές.
 • - Μελέτη των προσωπικών αλλά και ομαδικών ημερολογίων των συμμετεχόντων.
 • - Εξαγωγή συμπερασμάτων.

- Διάχυση αποτελεσμάτων μέσω ημερίδας, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν από τους μαθητές τα συμπεράσματα της αξιολόγησης καθώς και τα αποτελέσματα και οι εμπειρίες ανα ειδικότητα.

Ο στόχος της διάχυσης είναι να μεταλαμπαδευτεί το σύνολο των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το Σχέδιο Κινητικότητας και να δημιουργηθούν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα που θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους αξιοποιήσουν πρακτικά τη γνώση που έλαβαν από την ημερίδα.

 

 

Ημερολόγιο προγράμματος

 • 1η ροή μαθητών στην Κύπρο (1/4/2022 - 16/4/2022)
 • 2η ροή μαθητών στην Κύπρο (1/4/2022 - 16/4/2022)
 • Διάχυση/παρουσιάσεις αποτελεσμάτων επίσκεψης Μαθητών (18/5/2022)

 

Επιλογικό σημείωμα

Το δεύτερο κατα σειρά, για το σχολείο μας, πρόγραμμα με θέμα την πρακτική άσκηση στέφτηκε ξανά με τεράστια επιτυχία και αυτό οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στις προσπάθειες όλης της εκπαιδευτικής ομάδας αλλά και στο ήθος, τη συνέπεια και την αφοσίωση που επέδειξαν οι συμμετέχοντες μαθητές καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος!

Θερμές ευχαριστίες στους εκπαιδευτικούς που εργαζάστηκαν με ζήλο, επιμέλεια και κυρίως σύμπνοια και αλληλεγγύη για την εκπόνηση του προγράμματος.

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές.

 

Η Διευθύντρια του 6ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης
Μπαλτζάκη Αικατερίνη

Ο υπεύθυνος του προγράμματος
Κουτκούδης Βασίλειος

 

Βίντεο