Προγράμματα

2021

“Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”

Το 6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης διαθέτει μια σχολική βιβλιοθήκη η οποία ιδρύθηκε πριν από περίπου 15 χρόνια στο πλαίσιο ενός προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ. Στην πορεία έγιναν πολλές προσπάθειες να συντηρηθεί και να λειτουργήσει μια εκ των...
2017
Στα πλαίσια βιωματικής προσέγγισης για προσομοίωση των νοσηλευτικών διεργασιών σε νοσοκομειακό περιβάλλον, οι μαθητές του 6ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών Κεμανεντζή Παναγιώτα και Ζαγόρα Βασιλική, δημιούργησαν το παρόν βίντεο με πολύ μεράκι. Γ και Δ τάξη...