Όμιλοι

2024
  Ο Όμιλος Neural Hub του 6ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης στοχεύει στην εκπαίδευση των μαθητών στις τεχνολογίες της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ). Καθώς η ΤΝ γίνεται όλο και πιο αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής και του επαγγελματικού κόσμου, η εξοικείωση με αυτές τις τεχνολογίες είναι...
2024
Στα πλαίσια του Ομίλου Ο.Π.Κ.Ε., οι μαθητές διδάχτηκαν τη γραφή Braille σε θεωρητικό επίπεδο από την κα.Παπαδοπούλου Ζ. Παράλληλα όμως γνώρισαν και βιωματικά τη γραφή των τυφλών, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και άλλες δεξιότητες που αφορούν τον τρόπο ζωής τους, με την επίσκεψη της...
2023
Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν.4823/2021 και το ΦΕΚ 4509/25-8-2022 άρθρα 1 & 2 ,  « Στο πλαίσιο λειτουργίας των ομίλων δύναται να προσφέρονται αντικείμενα και δράσεις όπως ενδεικτικά αναφέρονται: δημιουργική απασχόληση, ελεύθερη έκφραση και ψυχαγωγία με αντικείμενα σχετιζόμενα, μεταξύ άλλων,...