Βοηθός Φαρμακείου

Ο απόφοιτος της ειδικότητας "Βοηθός Φαρμακείου" με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε:

  • Φαρμακαποθήκες
  • Ιδιωτικά φαρμακεία
  • Φαρμακεία νοσοκομείων
  • Βιομηχανίες και βιοτεχνίες φαρμάκων και καλλυντικών

Πάντοτε με την καθοδήγηση των φαρμακοποιών:

Παρασκευάζει απλά φαρμακευτικά σκευάσματα και καλλυντικά, εκτελεί απλές ιατρικές συνταγές, δίνει ακριβείς οδηγίες για τη χορήγηση της δοσολογίας και τη διατήρηση του σκευάσματος, συσκευάζει και αποθηκεύει φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα, παραγγέλνει εμπορεύματα στις φαρμακαποθήκες, παραλαμβάνει και αποθηκεύει κατάλληλα, αξιολογεί και κοστολογεί προσφορές για την προμήθεια πρώτων υλών των προϊόντων, καταγράφει, ταξινομεί και τηρεί τα απαραίτητα στοιχεία, βιβλία, καρτέλες και αρχεία του φαρμακείου ή του χώρου παραγωγής για τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων, εφαρμόζει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Δεν απαιτείται στον Ιδιωτικό Τομέα.


Πρόγραμμα Σπουδών