Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Ο απόφοιτος της ειδικότητας "Βοηθός Φυσικοθεραπευτή" με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε:

  • Φυσιοθεραπευτήρια (Ιδιωτικά ή Δημόσια),
  • Νοσοκομεία,
  • Ιδρύματα αποκατάστασης,
  • Ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών,
  • Γυμναστήρια,
  • σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν χώρους γυμναστικής και φυσικής αποκατάστασης.

Πάντοτε με την εποπτεία του φυσιοθεραπευτή:

Προετοιμάζει τον ασθενή για τη συνεδρία, γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας των μηχανημάτων, εφαρμόζει απλές ασκήσεις υδροθεραπείας και μάλαξης, στηρίζει ψυχολογικά και συμβουλευτικά τον ασθενή, γνωρίζει τους κανόνες και τα υλικά για την οργάνωση της φυσιοθεραπευτικής συνεδρίας, κράτα και ενημερώνει τα ιστορικά των ασθενών, παραγγέλνει και αποθηκεύει τα αναλώσιμα υλικά, εφαρμόζει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, συνεργάζεται με τους ιδιωτικούς και δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς για θέματα ασφάλισης των ασθενών.Λόγω της μεταφοράς της ειδικότητας απο τις ΕΠΑΣ στα ΕΠΑΛ, στα πλαίσια του Νέου ΕΠΑΛ, το προφίλ και τα επαγγελματικά δικαιώματα της ειδικότητας δεν έχουν ακόμα καθοριστεί απο το Υπουργείο Παιδείας.


Πρόγραμμα Σπουδών