Βοηθός Νοσηλευτή

Ο απόφοιτος της ειδικότητας με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε:

  • Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας,
  • Νοσηλευτικές μονάδες,
  • Υγειονομικούς σταθμούς,
  • ΕΚΑΒ,
  • Οίκους ευγηρείας,
  • Κέντρα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες,
  • Ως ελεύθερος επαγγελματίας που προσφέρει υπηρεσίες σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτι υπό ιατρική παρακολούθηση.

Σε συνεργασία με τους υπεύθυνους νοσηλευτές χορηγεί εργαλεία σε μία χειρουργική επέμβαση, ετοιμάζει υλικό για αποστείρωση, απολυμαίνει τα αντικείμενα του χειρουργείου, σηκώνει ή τοποθετεί τον άρρωστο στο κρεβάτι, στρώνει το κρεβάτι του αρρώστου, αναλαμβάνει τη φροντίδα του αρρώστου στο κρεβάτι, προετοιμάζει σετ αλλαγής τραύματος, κάνει λήψη ζωτικών σημείων, χορηγεί φάρμακα και, εφαρμόζει τεχνικές θεραπείας και πρόληψης κατακλίσεων, τεχνικές ατομικής καθαριότητας, συμμετέχει στην ομάδα φροντίδας αρρώστων σε σπίτι, κέντρο υγείας, στο σχολείο, φροντίζει νεογνό, πραγματοποιεί μετρήσεις και τηρεί το ιατρικό απόρρητο.

ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Απαιτείται και χορηγείται από τους Δήμους.

Θεσμικό Πλαίσιο : Π.Δ. 210/2001(Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/24-7-2001) Υ.Α.Υ7Β/ ΟΙΚ.4756/2001(Φ.Ε.Κ. 1082/Β/14-8-2001) Π.Δ. 268/2003(Φ.Ε.Κ. 240/Α/16-10-2003)


Πρόγραμμα Σπουδών