Βοηθός Οδοντοτεχνίτη

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Οδοντοτεχνίτη μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε Οδοντοτεχνικά εργαστήρια Ιδιωτικά και Δημόσια καθώς και σε Ασφαλιστικά Ταμεία.

Mε τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά:

  • Γνωρίζει τη λειτουργία των σύγχρονων οδοντοτεχνικών μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και τις ιδιότητες των υλικών.
  • Παραλαμβάνει τις εργασίες από τον οδοντίατρο και τις μεταφέρει με ασφάλεια στο εργαστήριο.
  • Απολυμαίνει σωστά και διατηρεί αναλλοίωτα τα αποτυπώματα.
  • Βοηθά τον οδοντοτεχνίτη σε όλα τα στάδια κατασκευής των ολικών οδοντοστοιχιών, στεφανών, γεφυρών, ορθοδοντικών εργασιών, σύνθετων οδοντοπροσθετικών εργασιών.
  • Κρατά ακριβή στοιχεία για τις εργασίες του εργαστηρίου που ενδιαφέρουν τους οδοντοτιάτρους.
  • Παραγγέλνει, παραλαμβάνει και αποθηκεύει τα αναλώσιμα υλικά.
  • Εφαρμόζει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Πρόγραμμα Σπουδών