Οι Μετεγγραφές γίνονται:

 • Κατά την περίοδο των εγγραφών και αφού υποβάλλουν την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης.

 • Από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου σε υπάρχοντα τμήματα, με έγκριση του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο θέλει να μετεγγραφεί ο/η μαθητής/τρια και συνοδεύονται από τα απαραίτητα στοιχεία που βεβαιώνουν το λόγο για τον οποίο ζητείται η μετεγγραφή.

Διαδικασία

Η διαδικασία Μετεγγραφής πραγματοποιείται όταν ένας μαθητής/ μια μαθήτρια είναι απαραίτητο να αλλάξει σχολείο (π.χ. αλλαγή τόπου κατοικίας) ή όπως γίνεται συνήθως στην περίπτωση των Εσπερινών σχολείων όταν επιθυμεί ή ήδη εργάζεται τις πρωϊνές ώρες.

Στην περίπτωση που ένας μαθητής/ μια μαθήτρια επιθυμεί να μετεγγραφεί στο 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλ. 2310889910 κατά τις ώρες 17:00 – 22:00 και να πληροφορηθεί τη διαδικασία ανάλογα με την περίπτωση της μετεγγραφής που τον/την αφορά.


Περιπτώσεις μετεγγραφών

 • Επιτρεπεται η μετεγγραφη μαθητων απο δημοσιο ΕΠΑ.Λ σε αλλο δημόσιο ΕΠΑ.Λ στις ακολουθες περιπτωσεις:
  • Αν η οικογένεια του μαθητή ή του κηδεμόνα του άλλαξε τόπο κατοικίας
  • Αν ο μαθητής πρόκειται να επιστρέψει στην πόλη της μόνιμης κατοικίας της οικογένειας του.
  • Αν την επιμέλεια του μαθητή ανέλαβε άλλο πρόσωπο που διαμένει σε άλλο τόπο.
  • Αν ο μαθητής ημερήσιας σχολικής μονάδας άρχισε να εργάζεται και ζητά μετεγγραφή για εσπερινή σχολική μονάδα
  • Αν ο μαθητής εσπερινής σχολικής μονάδας έπαψε να εργάζεται και ζητά μετεγγραφή για ημερήσια σχολική μονάδα
  • Αν ο μαθητής προτίθεται να παρακολουθήσει τομέα ή ειδικότητα που δεν υπάρχουν στο ΕΠΑ.Λ στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.

  Οι μετεγγραφές της παραγράφου αυτής γίνονται με έγκριση του Δ/ντή του ΕΠΑ.Λ στο οποίο θέλει να μετεγγραφεί ο μαθητής και θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα στοιχεία που θα βεβαιώνουν το λόγο για τον οποίο ζητείται η μετεγγραφή. Ο Διευθυντής μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θα θεωρήσει απαραίτητο για να βεβαιωθεί αν αληθεύει ο προβαλλόμενος λόγος μετεγγραφής.

 • Επιτρεπεται η μετεγγραφη μαθητη Ιδιωτικου ΕΠΑΛ σε δημοσιο ΕΠΑΛ και αντιστροφως.
 • Επιτρεπεται η μετεγγραφη μαθητων δημοσιων και ιδιωτικων ΓΕ.Λ σε δημοσια ΕΠΑ.Λ και αντιστροφως.

Ένταξη μετεγγραφόμενων μαθητών

Μαθητές που μετεγγράφονται σε άλλο ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται στην τάξη, τον τομέα και την ειδικότητα στην οποία είχαν ενταχθεί στο ΕΠΑ.Λ. από το οποίο πήραν μετεγγραφή. Οι μαθητές των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. μετεγγράφονται στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ ως ακολούθως:

 • Μαθητές της Α τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. μετεγγράφονται αντίστοιχα στην Α τάξη εσπερινών ΕΠΑ.Λ και αντιστρόφως.
 • Μαθητές της Β’ τάξης των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ μετεγγράφονται στην Β’ τάξη των εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
 • Μαθητές της Β’ τάξης των εσπερινών ΕΠΑ.Λ μετεγγράφονται στην Β’ τάξη των ημερησίων ΕΠΑ.Λ μέχρι 15 Οκτωβρίου.
 • Μαθητές της Γ τάξης των ημερησίων ΕΠΑ.Λ μετεγγράφονται στην Γ’ τάξη των εσπερινών ΕΠΑ.Λ
 • Μαθητές της Γ’ τάξης των εσπερινών ΕΠΑ.Λ μετεγγράφονται στην Β’ τάξη των ημερησίων ΕΠΑ.Λ
 • Μαθητές της Δ’ τάξης των εσπερινών ΕΠΑ.Λ μετεγγράφονται στην Γ τάξη των ημερησίων ΕΠΑ.Λ