Οι σπουδές στο 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ διαρκούν 3 χρόνια για τους αποφοίτους Γυμνασίου και 2 χρόνια για τους αποφοίτους Λυκείου/ΕΠΑΛ. Επιπλέον από το θεσμό του ΕΠΑΛ, προσφέρεται 1 επιπλέον προαιρετικό έτος εξειδίκευσης με Μαθητεία σε χώρους εργασίας.

Οι μαθητές που φοιτούν για να αποκτήσουν Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας και Μαθήματα Ειδικότητας συνολικής διάρκειας 30 ωρών από Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 18:00 – 22:30.

Οι μαθητές που φοιτούν για να αποκτήσουν μόνο Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας παρακολουθούν Μαθήματα Ειδικότητας συνολικής διάρκειας 20 ωρών από Δευτέρα – Παρασκευή σύμφωνα με συγκεκριμένο πρόγραμμα και μέσα στο ωράριο λειτουργίας του σχολείου (18:00 – 22:30).

Στους απόφοιτους του 6ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ χορηγείται Απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του Γενικού, και Επαγγελματικό Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 σύμφωνα με την κατάταξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Επίπεδο 4 στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, Ν. 4283/2014, Φ.Ε.Κ. 189/Α΄/10-09-2014, http://www.nqf.gov.gr/).

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ που παρακολουθούν την τάξη Μαθητείας, μπορούν ύστερα από εξετάσεις πιστοποίησης να αποκτήσουν Πτυχίο Επιπέδου 5 και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Ανάλογα με το Πτυχίο της Ειδικότητας είναι δυνατή η συμμετοχή στις Ειδικές Εξετάσεις που προβλέπονται από το Ν. 4386/2016 και η εισαγωγή στο αντίστοιχο Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ.


Ωράριο λειτουργίας 

Από το σχολικό έτος 2018-2019, η φοίτηση στα Εσπερινά ΕΠΑΛ γίνεται τριετής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας να μετατραπεί σε 6ωρο.

Οι ώρες μαθημάτων είναι οι παρακάτω:

1η ΩΡΑ 18:00 - 18:40
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 5‘
2η ΩΡΑ 18:45 - 19:25
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10 ‘
3η ΩΡΑ 19:35 - 20:15
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 5 ’
4η ΩΡΑ 20:20 - 21:00
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10 ’
5η ΩΡΑ 21:10 - 21:50
6η ΩΡΑ 21:50 – 22:30

Απόφοιτοι Γυμνασίου

Με την εγγραφή σου στην Α’ Τάξη του ΕΠΑΛ:

 • Αποκτάς ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ
 • Μπορείς να γίνεις επαγγελματίας με την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και
 • Εξασφαλίζεις τη συμμετοχή σου στις ειδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ και να πετύχεις την εισαγωγή σου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ)
Απόφοιτοι Λυκείου

Με την εγγραφή σου στην Β’ Τάξη του ΕΠΑΛ και παρακολουθώντας μόνο μαθήματα ειδικότητας:

 • Μπορείς να γίνεις επαγγελματίας με την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και
 • Εξασφαλίζεις τη συμμετοχή σου στις ειδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ και να πετύχεις την εισαγωγή σου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ)
Πτυχιούχοι ΕΠΑΛ

Με την εγγραφή σου στην Β’ Τάξη του ΕΠΑΛ και παρακολουθώντας μόνο μαθήματα ειδικότητας:

 • Αποκτάς δεύτερο Πτυχίο Ειδικότητας
 • Σου δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής σε σχολές και τμήματα των Πανεπιστημίων, αντίστοιχα των τομέων που σπούδασες στο ΕΠΑΛ.
 • Σου δίνεται η δυνατότητα της πρόσβασης στα ΤΕΙ μέσω των ειδικών πανελλαδικών εξετάσεων για τους απόφοιτους Εσπερινών ΕΠΑΛ.

Το 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ επιπλέον παρέχει:

 • Ένα υποστηρικτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον προσαρμοσμένο απόλυτα στις ανάγκες του εργαζόμενου μαθητή και της εργαζόμενης μαθήτριας
 • Τη δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών του σε προγράμματα Εθνικής και Ευρωπαϊκής εμβέλειας σχετικά με τον κόσμο της εργασίας
 • Την ένταξη σε μια μαθητική κοινότητα με σημαντικές κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες
 • Υψηλό επίπεδο σπουδών που θέτει τις βάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Πλήθος ειδικοτήτων σε επαγγέλματα με ζήτηση στην αγορά εργασίας