Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας με την ολοκλήρωση των σπουδών του μπορεί να εργαστεί:

  • Σε φαρμακευτικές εταιρίες
  • Σε κέντρα αιμοδοσίας
  • Ως βοηθητικό προσωπικό στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα
  • Σε εργαστήρια μικροβιολογικά, βιοχημικά, αιματολογικά, ανοσολογικά, παθολογοανατομικά, κυτταρολογικά
  • Σε διαγνωστικά κέντρα με τις παραπάνω ειδικότητες
  • Σε υπηρεσίες υγείας ή περιφερειακά κέντρα

Πάντοτε με την καθοδήγηση των αποφοίτων ΤΕΙ της αντίστοιχης ειδικότητας ή των ιατρών μικροβιολόγων :

Αναγράφει τα στοιχεία των εξεταζόμενων, τις απαιτούμενες εξετάσεις και τα αποτελέσματα στο αρχείο του εργαστηρίου, δίνει οδηγίες προς τους εξεταζόμενους για τη συλλογή των δειγμάτων και για τη σωστή προετοιμασία τους, αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση των εξαταζομέων στα εργαστήρια, παρασκευάζει τα απαραίτητα διαλύματα και θρεπτικά υλικά, γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων του εργαστηρίου, πραγματοποιεί αποστείρωση υλικών και εργαλείων, παραγγέλνει παραλαμβάνει και αποθηκεύει τα αναλώσιμα υλικά, γνωρίζει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας του χώρου εργασίας, πραγματοποιεί μετρήσεις και τηρεί το ιατρικό απόρρητο.

ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Δεν απαιτείται.


Πρόγραμμα Σπουδών